Officiel indkaldelse til Just Andersen Selskabet af 13. juli 2012´s generalforsamling

Kære medlem,

Hermed indkaldes du til generalforsamling den 13. juli 2016, i Just Andersen Selskabet af 13. juli 2012.

Generalforsamlingen finder sted i det gamle Rådhus, Byens hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

Dagens PROGRAM:

  • Kl. 15:00 – 17:15, holder vi en Just Andersen udstilling, der er åben for offentligheden. Medlemmerne tager nogle af deres Just Andersen / Just Andersen A/S genstande med. De udstillede genstande må gerne sælges, byttes eller bare udstilles. Så skal vi selvfølgelig også hygge og viden-dele. Udstillingen skal pakkes ned inden generalforsamlingens start, da vi skal spise middag i samme lokale.
  • Kl. 17:30, da Just Andersen på dagen ville være fyldt 132 år, så skal vi have lagkage og kaffe/the.
  • Kl. 18.00, generalforsamlingen starter
  • Kl. 19:00, middag – under middagen er der plads til taler og spørgsmål om Just Andersen´s arbejder.

Dagsorden iht. til foreningens vedtægter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag, 1. ændring af vedtægter.
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsen og suppleanter
A) Formand (Poul Erik Bermann, ønsker genvalg), B) Kasserer (Kent Qvistorff, ønsker genvalg)
C) Sekretær (nyvalg, for et år), samt tre suppleanter (nyvalg)
8. Valg af revisorer (ønsker genvalg) og revisorsuppleanter (ønsker genvalg)
9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Poul Erik Bermann
Stifter & Formand

PS: Hvis nogle ønsker et regnskab tilsendt inden generalforsamlingen, kan kassereren kontaktes fra fredag den 10. juli 2015 på kent@concilium.info og få et eksemplar tilsendt.

Indkomne forslag, 1. ændring af vedtægter.

Ændring i § 2 – Formål
At skabe fundamentet til etablering af et Just Andersen Museum i år 2015.

Ændres til
At skabe fundamentet til etablering af et Just Andersen Museum.

Ændring i §4 – Generalforsamling 
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, undtagen ved vedtægtsændringer, som skal ske ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer. Hvert medlemskab har én stemme.

Ændres til
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, undtagen ved vedtægtsændringer, hvor der kræves 2/3 flertal af de stemmeberettiget på generalforsamlingen. Hvert medlemskab har én stemme.

Dette indlæg blev udgivet i Just Andersen. Bogmærk permalinket.