Generalforsamling

REFERATER FRA DE AFHOLDTE GENERALFORSAMLINGER
I Foreningen Just Andersen af 13. Juli 2012

Referat af 2. Generalforsamling i Foreningen Just Andersen af 13.Juli 2012

Fandt sted: Galleri B, Peter Fjelstrup Vej 5, 3250 Gilleleje, 13 Juli 2013 kl. 18-20.
Alle i bestyrelsen deltog + 15 øvrige.

Dagsorden:
1). Valg af dirigent
2). Valg af referent og stemmetællere
3). Bestyrelsens beretning
4). Aflæggelse af regnskab
5). Indkomne forslag
6). Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent
7). Valg af bestyrelse og suppleanter

  • a) næstformand,
  • b) sekretær
  • c) bestyrelsesmedlem, samt to suppleanter

8). Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9). Eventuelt

Referat:

1). Valg af dirigent
Dirigent:
Ebbe Overgaard

2). Valg af referent og stemmetællere
Referent:
Kasper Willumsen Kragh Jeppesen,
Stemmetællere:
Charlotte Markvardsen og Lone Steiness

3). Bestyrelsens beretning
Poul Erik Bermann uddeler et bilag, se Bilag 1 (se link nedenfor),
Formanden uddelte stor ros til bestyrelsen for dens arbejde.
Han fortalte også at Helle Hermann og han (PEB), er nogle af dem i verden, med den største viden om Just Andersen.
Der fortælles at en bog om Just A er på vej, man er kommet langt i processen og skal til finpudsning før produktet er klar.

4). Aflæggelse af regnskab.
se Bilag 1 (fra side 5-8), Revisor Lone Steiness har godkendt og afstemt regnskabet.

5). Indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.

6). Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
se Bilag 2 der foreslås en ændring af vedtægterne, da det med hensyn til produktionen af en bog om Just A, vil medføre udgifter for foreningen, dette kræver en ekstra ordinær generalforsamling

7). Valg af bestyrelse og suppleanter.

  • Næstformand: Kasper Willumsen Kragh Jeppesen,
  • Sekretær: Randi Willumsen Kragh Jeppesen,
  • Bestyrelsesmedlem: Ebbe Overgaard,
  • 1. Suppleant: Mauritz Tcheikai,
  • 2. Suppleant: Martin Bang Dahl.

Poul Erik Bermann fortsætter som Formand og Helle Hermann som Kasserer.

8). Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Revisor:
Lone Steiness
Revisorsuppleant:
Claus Bermann

9). Eventuelt
Just Andersens Forening af 13.Juli 2012 nye lokaler:
Hersegade 20, 4000 Roskilde.
Referat bliver lagt ud på: link: www.just-andersen.dk

TAK FOR GOD RO OG ORDEN.

Bilag 1 – Godkendt årsrapport

Bilag 2 – Godkendt budget

 

Referat af stiftende generalforsamling for Foreningen Just Andersen af 13. Juli 2012.

1). Velkomst. Poul Erik Bermann  der er initiativ tager til Foreningen Just Andersen, bød velkommen til den stiftende generalforsamling.

2). Valg af dirigent. Frederik Valdorf blev valgt.

3). Godkendelse af dagsorden. Godkendt uden ændringer.

4). Godkendelse af foreningens vedtægter. Vedtægterne blev godkendt, med enkelte ændringer.

5). Valg til bestyrelsen.

Formand. Poul Erik Bermann.
Næstformand. Allan Lund.
Kasser. Helle Hermann Hansen.
Sekretær. Kasper Krag.
Medlem. Charlotte Markvardsen.
1. Suppleant. Frederik Valdorf.
2. Suppleant. Tove Nielsen.
Revisor. Lone Steiness.
Revisor suppleant. Claus Bermann.

Eventuelt.
Poul Erik Bermann kunne berette at der ved stiftelsen var 7 betalende medlemmer.

Der var ved en event blevet doneret 290 kroner til foreningen.
Der er flere tiltag under opsejling i den nærmeste fremtid.

Domænet Just-Andersen.dk er købt til foreningen.

Claus Bermann har doneret foreningens hjemmeside, den er ved at blive sat op.

Formanden indkalder til første bestyrelses møde via email til bestyrelsens medlemmer.

Referant: Frederik Valdorf.